Li Mo Zhi

Choked by Fan Zhi Xin in My Lethal Man.