Marika Matsumoto

Marika Matsumoto (33) choked by Tatsuya Fujiwara (35) in 22-nenme no kokuhaku.